انواع لیوان و جام

شرکت نخستین فراز از اولین و معدود تولیدکنندگان لیوان های پایه دار و درب دار می باشد که مورد مصرف صنایع غذایی ، لبنی و خانگی می باشد . این محصولات از نظر کارایی بسیار مفید بوده و باتوجه به شکل زیبا و طراحی خاص نمای زیبایی به محصول و ویترین ها می دهد .

این سری محصولات بسیار موردنظر و استقبال این صنایع و عموم مصرف کنندگان می باشد .