نمایشگاه شیرینی و شکلات

شرکت تولیدی و صنعتی نخستین فراز امسال هم همانند چندین سال اخیر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران که از تاریخ 95/6/23 الی 95/6/26 در محل دائمی نمایشگاه های تهران شرکت خواهد کرد. از غرفه ما واقع در سالن 38A غرفه 30 میزبان شما خواهد بود و با شرایط ویژه فروش در خدمت شما همکاران و دوستان عزیز خواهیم بود.