Faraz Spoon 1-قاشق فراز 1

قاشق فراز

شرکت نخستین فراز همیشه  با در نظر گرفتن کیفیت وتنوع رنگ در قاشق های فراز که در بازار به نام قاشق های کافه معروف می باشند توانسته تا رضایت مشتری را  جلب نماید .