Faraz Tray1-سینی فراز 1

سینی فراز 1 از سری محصولات متفاوت شرکت نخستین فراز میباشد و مخصوص زیر کیک قنادی میباشد و در عرف بازار به سایز مینی معروف میباشد و جهت کیک کوچک مورد استفاده قرار میگیرد.

55

Product Code : TFN11

Size(mm) : 190

Packing : 130(psc) – 6.5 kg