Sun Tray – سینی های خورشید

این سری سینی ها از مجموعه ظروف دربدار خورشیدی میباشد که با توجه به درخواست مشتریان جهت در اختیار داشتن سینی بدون درب آماده و عرضه میشود. در سه سایز که مشخصات آن در ذیل آمده موجود میباشد.

7

 

(Product Code : ST11  Size(mm) : 265    Packing : 30(psc

(Product Code : ST12  Size(mm) : 320    Packing : 30(psc

(Product Code : ST13  Size(mm) : 370    Packing : 30(psc