شرکت تولیدی و صنعتی نخستین فراز | تولید کننده ظروف یکبار مصرف